Bao thư (16 x 23cm)

  • Kích thước thành phẩm : 16 x 23cm
  • Qui cách:  In 4 màu, cấn bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)
  • Gia công: Có dán keo nắp hoặc không dán keo nắp.
  • Chất liệu: Giấy ford định lượng 100 – 180gsm
Danh mục: