Biểu mẫu in số lượng ít

– Kích thước chuẩn: 14cm x 20cm
– In màu (không màu nền) , đóng số nhảy, răng cưa theo yêu cầu, có thể in barcode đổi hay chuỗi ký tự thay đổi để bảo mật
– Các sản phẩm thường in: Phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, giấy giới thiệu, ….