Folder

    • Kích thước thành phẩm : Thường là kích thước 22x31cm, tai gấp 7cm.
    • Qui cách: In 4màu, cấn cắt, gia công thành phẩm, cán màng mờ.
    • Chất liệu: Bristol/Couche 300gsm
    Danh mục: