In dữ liệu biến đổi

– Bạn cần in  barcode thay đổi cho nhãn hàng hóa, thẻ thành viên…
– Bạn cần in dãy số biến đổi cho những thẻ cào, phiếu khuyến mãi…
– Bạn cần in nội dung thay đổi cho giấy khen, giấy chứng nhận….
– Khổ giấy in:  15×21 – 33x48cm
– Loại giấy in: Couche, Ivory, decal.
– Định lượng: 60-300gsm

Danh mục: