In tài liệu màu – trắng đen

– Chuyên in tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị, giảng dạy, giới thiệu sản phẩm,…
– Có thể in các loại giấy khách theo yêu cầu: Couche matte, For kem, giấy Nhựa….
– Có thể đóng cuốn theo nhiều kiểu: đóng ghim, đóng keo gáy, đóng gáy lò xo,…

Danh mục: