Lịch để bàn chữ A (25x15cm)

– Bạn cần vài quyển lịch cho gia đình, người thân, khóa học

– Bạn cần 50 quyển cho các đối tác quan trọng với chất liệu và thiết kế riêng.

– Bạn cần Lịch ảnh kỷ niệm cho chuyến đi chơi với bạn bè hay muốn lưu lại những khoảnh khắc cưới, yêu nhau….