Menu bìa cứng 1 tờ thu gọn – Noemie Coffee

Quy cách gồm 2 tờ in thẳng, được bồi 2 mặt lên lớp bìa cứng.

Kích thước thông thường: A4(21×29.7cm), A3(29.7x42cm)