Nhãn đĩa CD-DVD

  • Kích thước thành phẩm nhãn :11.6 x 11.6 cm
  • in màu trên giấy decal đã bế sẵn hình tròn theo kích thước đĩa.
Danh mục: