Order nhà hàng – quán ăn ( 2 liên)

  • Khổ thành phẩm:  7.8X 9.8cm 
  • Order 2 liên
  • Ruột in Offset 1màu, giấy Carbonless
  • Bìa giấy Tân Mai màu xanh.
  • Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy hay dán block.
  • Đóng số nhảy – barcode thay đổi.
Danh mục: