Tem Đồ gỗ nội thất

Tem Đồ gỗ nội thất

In 4 mầu, cán băng dính chống nước

Bế demi thành phẩm.

Kích thước, quy cach: theo yêu cầu của khách hàng