Tem vỡ – tem bảo hành

    100.00

    Tem bảo hành :  là loại tem chỉ sử dụng được duy nhất  một lần để ghi ngày tháng năm bảo hành cho sản phẩm.

    Tem bảo hành  được in trên chất liệu giấy giòn tan dễ vỡ, vì vậy khi đã dán lên sản phẩm thì không thể bóc ra.